SabyeZone สบายโซน

หนังสือดี อ่านแล้วได้ดี PDF

0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

ออฟไลน์ บ๊ะเซ็ง แซ่บื้อ

  • *
  • 15
  • 0
  • น้ำพี่งเรือ เสือพึ่งป่า
หนังสือดี อ่านแล้วได้ดี PDF
« เมื่อ: มิถุนายน 18, 2016, 07:49:20 PM »
ในเมื่อเราไม่อาจละกิเลส ตัณหาได้ ยังต้องอยู่ในโลกีย์วิสัย
และมีหลายๆสิ่งมากระทบจิตใจอย่างเลี่ยงไม่พ้น ก็ควรมีหลักนำทางชีวิตให้ใจมีสุขได้

คำแนะนำ ในเครื่องคอมพิวเตอร์ของท่านต้องมีโปรแกรมสำหรับอ่านไฟล์ PDF
เช่น Adobe Reader,Foxit Reader, Sumatra PDF หรืออื่นๆหากจับประเด็นที่ถูกต้องได้ว่าสุข ทุกข์ไม่ใช่มาจากคนอื่นทำ และไม่ใช่มาจากเราทำ
ปัญหาจากการโกรธ เกลียด อันเศร้าหมองย่อมหมดไปจากจิตใจ  

ฉลาดไม่จำกัดกาล
พระอาจารย์อำนาจ โอภาโส
>>> https://goo.gl/lvg4J0


ลักษณะนิสัยใจคอ และพฤติกรรมต่างๆของคนพาลกับบัณฑิต นั้นเป็นอย่างไรบ้าง
คนพาล - บัณฑิต (ตามแนวพุทธ)
ณวมพุทธ
>>> https://goo.gl/89Yboq


ความสุขที่แท้จริงเป็นอย่างไร ทำอย่างไรจึงจะมีความสุขยั่งยืน
ความสุข
พระพรหมคุณาภรณ์ (ป. อ. ปยุตฺโต)
>>> https://goo.gl/Jeswqn


ทำบุญ  ส่วนใหญ่มักจะนึกถึง การตักบาตรพระ หรือ เข้าวัดทำบุญ
แต่ถ้าหากไม่ค่อยมีเวลา จะทำได้อย่างไร

ทำบุญง่ายๆ ตามประสาคนไม่มีเวลา
พระสายัณห์ ติกฺขปญฺโญ
>>> https://goo.gl/YRDvkc


ความโกรธเป็นศัตรูที่คอยขัดขวางไม่ให้เมตตาเกิดขึ้น ทำให้เกิดความเสียหาย
พระพรหมคุณาภรณ์ (ป. อ. ปยุตฺโต)
>>> https://goo.gl/KxJJxE


ความอิ่มเอิบด้วยอารมณ์ ทางรูป เสียง กลิ่น รส สัมผัสนั้น เป็นอาหารฝ่ายโลก
ความอิ่มเอิบด้วยปีติปราโมทย์ ความที่ใจสงบจากอารมณ์รบกวนนั้นเป็นอาหารฝ่ายธรรม

อาหารใจ
พุทธทาส อินทปัญโญ
>>> https://goo.gl/FzaYJo


การแก้กรรมที่ยอดเยี่ยมที่สุด คือ การนั่งเจริญกรรมฐาน แล้วแผ่ส่วนกุศลให้เจ้ากรรมนายเวร
จะกลับร้ายกลายเป็นดี ลูกหลานจะมั่งมีศรีสุข ประกอบอาชีพการงานก็จะมีเงินไหลนองทองไหลมา

แก้กรรมปัจจุบันให้ทันชาตินี้
หลวงพ่อจรัญ ฐิตธัมโม
>>> https://goo.gl/2o5Zas


มีคำสั่งสอนหลายรูปแบบ มีสำนักวิปัสสนา มีอาจารย์หลายสำนัก จนประชาชนไม่รู้ว่าจะรับคำสอนหรือปฏิบัติตามสำนักใดดี
พระพุทธเจ้าตรัสสอนให้ไม่รับเอามาเชื่อทันที โดยอาการ 10 อย่าง เพื่อไม่ให้ตกไปเป็นทาสทางปัญญาของผู้ใด

กาลามสูตรช่วยด้วย
พุทธทาส อินทปัญโญ
>>> https://goo.gl/b9LwdC


คำถาม คำตอบปัญหาธรรม
หลวงตามหาบัว
>>> https://goo.gl/Py6Zpj


จุดประสงค์ต้องการเตือนสติคนที่กำลังครองเรือน
และกำลังมีความรักหวานชื่นให้มีภูมิคุ้มกันทางความรัก

ครองเรือนอย่างมีหลัก ครองรักอย่างชื่นมื่น
หลวงพ่อพยอม กลฺยาโณ
>>> https://goo.gl/BHY6h7


ทุกข์เกิดขึ้นที่ใจ เวลาดับ ก็ต้องดับที่ใจ วิธีการดับทุกข์ทางใจ
เราจะสามารถดับได้ เมื่อรู้เท่าทันใจของตัวเราเอง

ใช้ทุกข์ ดับทุกข์
พระอาจารย์มานพ อุปสโม
>>> https://goo.gl/otqxAi


ปัจจุบันคนมากมายเป็นชาวพุทธกันเพียงในนาม โดยไม่มีทั้งความรู้และการปฏิบัติของชาวพุทธ
สภาพเช่นนี้เป็นเหมือนเมฆหมอกที่บดบังแสงสว่าง และความงามแห่งคุณค่าของพระพุทธศาสนา

หลักชาวพุทธ
พระพรหมคุณาภรณ์ (ป. อ. ปยุตฺโต)
>>> https://goo.gl/Nrgthu


ธรรมะของพระพุทธเจ้าเป็นแนวทาง เป็นแผนที่ให้เราเดินตาม
ทวนกระแสกิเลส ด้วยความยากลำบาก แต่เมื่อเราปฏิบัติตามไปเรื่อยๆ
เราก็จะพบกับความสุขมากขึ้นเรื่อยๆ

ธรรมะทวนกระแส
พระไพศาล วิสาโล
>>> https://goo.gl/KwqcjM


“รักนะ เด็กโง่” จะทำให้คุณรักและเข้าใจคุณพ่อคุณแม่มากขึ้น
คุณจะได้ยิ้ม ได้หัวเราะ จากเรื่องราวประกอบธรรมะ

รักนะ เด็กโง่
พระอาจารย์ประสงค์ ปริปุณโณ
>>> https://goo.gl/I6K7Wj


100 บทพระนิพนธ์
สมเด็จพระญาณสังวร
>>> https://goo.gl/52WG3I


คุณภาพชีวิต สุขภาพ กัลยาณมิตร เป็นคุณสมบัติที่มนุษย์ทุกคนพึงพัฒนาขึ้นมาให้มีในตนและในสังคม
7 สิ่งมหัศจรรย์ของชีวิต
ว.วชิรเมธี
>>> https://goo.gl/FC0g45


รวมผลงานประพันธ์ ประเภทเรื่องสั้นๆ ของท่านอาจารย์พุทธทาสภิกขุ
ชุมนุมเรื่องสั้น
พุทธทาสภิกขุ
>>> https://goo.gl/uGBUP7


อ่านสนุกจนไม่นึกว่าธรรมะ มีสาระเกินกว่าเรียกขำขัน
ได้เวลาชำระจิตชำรุด
ปันยา
>>> https://goo.gl/B2sJVE


ด้วยรักจากใจ ด้วยห่วงใยจากจิต ฝากเป็นมรดกชีวิตแก่ลูก
คำพ่อสั่ง
พระธรรมกิตติวงศ์ (ทองดี สุรเตโช ป.ธ.9 ราชบัณฑิต)
>>> https://goo.gl/PydgRR


ของขวัญอันประเสริฐยิ่งนั้น แท้จริงเป็นสิ่งที่มีอยู่แล้วกับเรา
แต่จะมีความหมายอย่างแท้จริงก็ต่อเมื่อรู้จักใช้ประโยชน์หรือต่อยอดให้เกิดความดีงามยิ่งๆขึ้นไป

ของขวัญแห่งชีิวิต
พระอาจารย์ไพศาล วิสาโล
>>> https://goo.gl/a123Sq

ขอบคุณ ธรรมะอินเทรนด์

คำหลักของกระทู้นี้: หนังสือดี, อ่านแล้วได้ดี, PDF
แท็ก:
ไม่เบียดเบียนตน ไม่ทำคนอื่นเดือดร้อน

หนังสือดี อ่านแล้วได้ดี PDF