SabyeZone สบายโซน

น้ำยาดับกลิ่นบ่อ บำบัดน้ำเสีย ส่งกลิ่นเหม็นรบกวน

0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

มืออาชีพดับกลิ่นบ่อบำบัดน้ำเสียด้วยจุลินทรีย์หอม-บำบัดกลิ่นเน่าเหม็นในบ่อบำบัดน้ำเสีย มีปัญหาบ่อบำบัดน้ำเสียส่งกลิ่นเหม็นรบกวนใจใช้จุลินทรีย์หอม-กลิ่นหอมทันทีที่ใช้

อีกปัญหายอดฮิตอันดับ 2 คือ กลิ่นเหม็นจากบ่อบำบัดน้ำเสีย ซึ่งตามปกติน้ำเสียทั้งหมดของโรงงานหรือบริษัทต่างๆจะถูกนำไปเก็บหรือระบายไปเก็บไว้ที่บ่อบำบัดส่วนกลาง เป็นแหล่งเก็บของเสียหรือน้ำเสียรวม ของเสียต่างๆอาจจะมาจากไลน์ผลิตและห้องน้ำส่วนกลางแล้วนำมาบำบัดที่บ่อบำบัดที่สร้างขึ้นมา ของเสียในน้ำเสียอาจจะส่งกลิ่นเหม็นรบกวนรอบๆบริเวณ น้ำเสียเหล่านี้จำเป็นต้องได้รับการบำบัดให้เป็นน้ำดีก่อนปล่อยออกสู่สิ่งแวดล้อมสาธารณะ น้ำเสียส่วนใหญ่จะอยู่ในบ่อบำบัดลากูน ซึ่งเป็นบ่อธรรมชาติหรือบ่อปูน และส่วนใหญ่การบำบัดน้ำเสียยังไม่สมบูรณ์จึงเกิดปัญหาส่งกลิ่นเหม็นคลุ้งไปทั่วบริเวณรอบๆบ่อบำบัดและบริเวณข้างเคียง การแก้ปัญหานี้ด้วยการเติมหรือเพิ่มจุลินทรีย์ลงในบ่อบำบัดน้ำเสีย เพื่อให้จุลินทรีย์ไปย่อยสลายของเสียที่ยังไม่ได้รับการย่อยสลาย การเพิ่มจุลินทรีย์ลงในระบบบ่อบำบัดต้องมากพอสำหรับปริมาณน้ำเสีย ถ้าเติมจุลินทรีย์น้อยเกินไปจะไม่ได้ผลดีเท่าที่ควร

ควรเติมจุลินทรีย์ในบ่อบำบัดน้ำเสียบ่อยแค่ไหน?

ควรเติมจุลินทรีย์ย่อยสลายของเสียน้ำเสียอย่างน้อยเดือนละครั้งหรือบ่อยครั้งได้ยิ่งเป็นการดี ปริมาณการเติมในแต่ละครั้งควรเติมให้มากพอสำหรับน้ำเสีย

การแก้ปัญหากลิ่นเหม็นจากบ่อบำบัดน้ำเสียที่ส่งกลิ่นเหม็นรบกวน

ด้วยการบำบัดด้วยจุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย อาจจะเป็นจุลินทรีย์ที่ใช้ออกซิเจนและจุลินทรีย์ที่ไม่ใช้ออซิเจนร่วมกันก็ได้ เพราะลำพังจุลินทรีย์ที่ใช้ออกซิเจนอาจจะไม่เพียงพอต่อปริมาณน้ำเสียหรือของเสียที่เกิดขึ้น กรณีที่การย่อยสลายน้ำเสียหรือของเสียของจุลินทรีย์ยังไม่สมบูรณ์จะเกิดปัญหากลิ่นไม่พึงประสงค์หรือกลิ่นเหม็นเกิดขึ้น ดังนั้น จึงมีความจำเป็นที่จะต้องเติมหรือเพิ่มปริมาณจุลินทรีย์เข้าไปในระบบบำบัดน้ำเสียหรือเติมลงในบ่อเกรอะให้เพียงพอต่อปริมาณน้ำเสีย เพื่อปฏิกิริยาการย่อยสลายจะได้สมบูรณ์ กลิ่นเหม็นต่างๆก็จะน้อยลงหรือไม่ปรากฎ จะเห็นได้ว่า ปริมาณจุลินทรีย์ต้องพอเหมาะหรือมากกว่าน้ำเสียหรือของเสียที่เกิดขึ้น กลิ่นเหม็นจึงจะหายไปหรือลดลง ควรเติมจุลินทรีย์เป็นระยะๆ อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง เนื่องจากจุลินทรีย์บางส่วนในบ่อเกรอะอาจเสื่อมสลายไปตามธรรมชาติ ทำให้ปริมาณจุลินทรีย์ในบ่อเกรอะลดลงอย่างต่อเนื่อง จึงมีความจำเป็นต้องเติมจุลินทรีย์เพิ่มลงในบ่อเกรอะดังกล่าว


น้ำยาดับกลิ่นบ่อ บำบัดน้ำเสีย ส่งกลิ่นเหม็นรบกวน คลิ๊กที่นี่ https://www.bcithailand.net/บำบัดน้ำเสีย/

คำหลักของกระทู้นี้: น้ำยาดับกลิ่นบ่อ, บำบัดน้ำเสีย, ส่งกลิ่นเหม็นรบกวน
แท็ก:

น้ำยาดับกลิ่นบ่อ บำบัดน้ำเสีย ส่งกลิ่นเหม็นรบกวน