SabyeZone สบายโซน

จุลินทรีย์กำจัดกลิ่นเหม็น ไขมัน จุลินทรีย์ชีวภาพ ที่สามารถกำจัดกลิ่นเหม็นจากขยะ

0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

1. เป็นกลุ่มจุลินทรีย์ที่คัดสายพันธุ์พิเศษมาจากป่าชายเลน แล้วนำมาผสมกับสารสกัดทางชีวภาพของจุลินทรีย์ในรูปแบบชองสารชีวภาพผง ไม่มีสารเคมีเจือปน ไม่มีการปนเปื้อนของสารกำจัดแมลงสารยาปฏิชีวนะและสารก่อมะเร็งต่างๆ

ที่สามารถกำจัดกลิ่นเหม็นจากขยะมูลฝอยและน้ำชะมูลฝอยโดยบรรจุในภาชนะที่มิดชิดขนาด 1 กิโลกรัม

2. เชื้อจุลินทรีย์ถูกผลิตในรูปเซลแห้งของเชื้อจุลินทรีย์ที่มีชีวิต ชนิดผงละเอียดที่มีขนาดสม่ำเสมอ ผ่านตะแกรง 100 เมช ซึ่งประกอบด้วยเชื้อจุลินทรีย์ไม่น้อยกว่า 5 ชนิดได้แก่

· เชื้อ Lactic acid bacteria อย่างน้อย 2 ชนิด มีจำนวนไม่ต่ำกว่า 10,000,000 เซลล์ต่อกรัม

· เชื้อ Bacillus bacteria มีจำนวนไม่ต่ำกว่า 1,000,000 เซลล์ต่อกรัม

· เชื้อยีสตํ Yeasts อย่างน้อย 2 ชนิด มีจำนวนไม่ต่ำกว่า 1,000,000 เซลล์ต่อกรัมโดยมีความชื้นไม่เกิน 10 เปอร์เซ็นต์

3. จุลินทรีย์มีความสามารถในการลดกลิ่นและแก็สได้ภายในเวลา 30 นาที ( 30 minute)นับจากเริ่มใช้กำจัดกลิ่นดังนี้

Hydrogen Sulfide ลดลงไม่น้อยกว่าร้อยละ 55

Methyl Mercaptan ลดลงไม่น้อยกว่าร้อยละ 65

Total Volatile Organic Compound (TVOC)ลดลงไม่น้อยกว่าร้อยละ 60

· เป็นกลุ่มจุลินทรีย์ที่เติบโตได้แม้ในที่ ที่มีออกซิเจนน้อย

· เซลอยู่ในรูปเซลแห้งที่มีชีวิต ระบุความเข้มข้นได้ (1 กรัม = 800 ล้านโคโลนี)

· บรรจุในถุงปิดผนึกอลูมิเนียม เก็บรักษาง่าย สะดวก ชอบแดด เก็บไว้นานถึง 2 ปี

· ได้รับการยอมรับทั้งในและต่างประเทศ


จุลินทรีย์กำจัดกลิ่นเหม็น ไขมัน จุลินทรีย์ชีวภาพ ที่สามารถกำจัดกลิ่นเหม็นจากขยะ คลิ๊กที่นี่ https://www.bcithailand.net/บำบัดน้ำเสีย/

คำหลักของกระทู้นี้: จุลินทรีย์กำจัดกลิ่นเหม็น, ไขมัน, จุลินทรีย์ชีวภาพ, ที่สามารถกำจัดกลิ่นเหม็นจากขยะ
แท็ก:

จุลินทรีย์กำจัดกลิ่นเหม็น ไขมัน จุลินทรีย์ชีวภาพ ที่สามารถกำจัดกลิ่นเหม็นจากขยะ