SabyeZone สบายโซน

รีไฟแนนซ์บ้าน ธนาคารธนชาติ

0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

รีไฟแนนซ์บ้าน ธนาคารธนชาติ
« เมื่อ: กุมภาพันธ์ 26, 2019, 10:23:52 AM »
จ่ายน้อย ผ่อนสบาย กับสินเชื่อบ้านธนชาตรีไฟแนนซ์
อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปี เริ่มต้น 3.29%
รีไฟแนนซ์ทุกโครงการ พร้อมวงเงินพิเศษ (Top Up)
วงเงินอนุมัติสูงสุด 100%
บริการสินเชื่อบ้าน Refinance เพื่อไถ่ถอนสินเชื่อที่อยู่อาศัยจากสถาบันการเงินอื่น ซึ่งจะช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายของคุณ ด้วยอัตราดอกเบี้ยต่ำเป็นพิเศษ และระยะเวลาผ่อนชำระนาน พร้อมให้วงเงินกู้เพิ่มเพื่อใช้จ่ายตามความต้องการของคุณ
คุณสมบัติผู้กู้
บุคคลธรรมดา
สัญชาติไทย หรือ เป็นผู้มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย กรณีที่ไม่มีสัญชาติไทยต้องมีเอกสารแสดงถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย หรือใบต่างด้าว หรือมีชื่อในทะเบียนบ้าน (ทร.14)
อายุไม่ต่ำกว่า 20 ปี
มีรายได้ไม่ต่ำกว่า 10,000 บาท/เดือน/คน
อายุงานไม่น้อยกว่า 1 ปี หากไม่ถึง 1 ปี ต้องมีเอกสารหรือหนังสือรับรองจากที่ทำงานเดิมมาแสดงว่ามีอายุงานมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี
กรณีผู้กู้ประกอบธุรกิจส่วนตัว ต้องดำเนินธุรกิจมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี
กรณีมีผู้กู้ร่วม ผู้กู้ร่วมต้องมีส่วนในการผ่อนชำระหนี้ และต้องเป็นบุคคลในครอบครัวเดียวกัน
กรณี Refinance ต้องมีประวัติผ่อนชำระกับสถาบันการเงินอื่นมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี และบัญชีมีสถานะล่าสุด เป็นปกติ


รีไฟแนนซ์บ้าน ธนาคารธนชาติ คลิ๊กที่นี่ https://www.checkraka.com/news/personal-loan/1512647/

 

คำหลักของกระทู้นี้: รีไฟแนนซ์บ้าน, ธนาคารธนชาติ
แท็ก:

รีไฟแนนซ์บ้าน ธนาคารธนชาติ