SabyeZone สบายโซน

วัดโต่งโต้นสร้างพระใหญ่ ขอเชิญ ทุกท่าน ร่วมสร้างพระประธาน ร่วมเป็น เจ้าภาพ กฐิน

0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

วัดโต่งโต้นสร้างพระใหญ่ ขอเชิญ ทุกท่าน ร่วมสร้างพระประธาน ร่วมเป็น เจ้าภาพ กฐินวัดโต่งโต้นสร้างพระใหญ่  ขอเชิญ ทุกท่าน ร่วมสร้างพระประธาน

 ร่วมเป็นเจ้าภาพ งานกฐินสามัคคีมหากุศล ประจำปี 2559

ตามแต่กำลังศรัทธา


กำหนดการ ทอดกฐินสามัคคีมหากุศล วัดโต่งโต้น
 
1. งานกฐินสามัคคีมหากุศล  23 ตุลาคม  2559

สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

 
เว็บ  http://www.วัดโต่งโต้นสร้างพระใหญ่.com

 เวป http://www.wattongton.com
 
E-mail wattongton@hotmail.com
 
เบอร์โทร  088-4822055   

  แฟกซ์ 044-311232

วัดโต่งโต้น อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา 30130[/color]
 
ที่  จต.๐๐๓/๒๕๕๖                                    วัดโต่งโต้น   ต.หมูสี
อ.ปากช่อง   จ.นครราชสีมา
                                                                                                        วัดโต่งโต้น   ต.หมูสี
อ.ปากช่อง   จ.นครราชสีมา
                                                                                    วันที่   ๓๑  พฤษภาคม   ๒๕๕๖
 
เรื่อง  ขอความอุปถัมภ์เป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคีมหากุศลสร้างพระประธานองค์ใหญ่  (ปางประทานพร)
        ขนาดหน้าตัก ๙  วา  ๙  นิ้ว  (กว้าง ๑๘ เมตร สูง  ๒๗  เมตร)  จำนวน ๑๙๙  กอง  ๆ  ละ  ๙,๙๙๙บาท       
 เจริญพร    ...
     เนื่องด้วยวัดโต่งโต้นได้กำหนดงานพิธีทอดผ้าป่าสามัคคีมหากุศลขึ้น    โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างพระประธานองค์ใหญ่ (ปางประทานพร)  องค์พระหน้าตัก๙ วา ๙ นิ้ว (กว้าง ๑๘ เมตร  ความสูง  ๒๗  เมตร)   เพื่อประดิษฐานไว้เป็นสมบัติในบวรพระพุทธศาสนาและใช้เป็นศูนย์วิปัสสนากรรมฐานปฎิบัติธรรมอบรมสอนกรรมฐานสติปฎิฐานสี่  (สมาธิ )   สำหรับพุทธศาสนิกชน อุบาสก-อุบาสิกา มาปฎิบัติธรรม  ณ  วัดแห่งนี้   และเพื่อเป็นจุดศูนย์รวมจิตใจของพุทธศาสนิกชนทั่วไปที่ได้มาสักการบูชา   ขณะนี้การก่อสร้างได้ดำเนินการก่อสร้างถึงขั้นตอนการสร้างนั่งร้านจับสเกลขึ้นโครงเหล็กเต็มองค์พร้อมติดตะแกรงหุ้มโครงเหล็กและ  การปั้นขยายรูปต้นแบบพระพุทธรูป  (ปางประทานพร)  ด้วยเทคนิคโฟม CNC (ติดตั้งเป็นชิ้นส่วน)   ซึ่งประกอบไปด้วยส่วน   พระเกศ - เศียร – ไหล่ - ลำตัว – แขน – หน้าตักพระและฐานบัว  เป็นต้น   ซึ่งตั้งงบงบประมาณไว้  ๘,๐๐๐,๐๐๐ บาท (แปดล้านบาทถ้วน)   แต่ทางวัดยังไม่มีเจ้าภาพ   ที่จะร่วมสมทบทุนใน การก่อสร้างรายการชิ้นส่วนต่าง ๆ ดังกล่าว ที่จะดำเนินการต่อ
ดังนั้นอาตมาภาพจึงได้เรียนเชิญท่านผู้ใจบุญมีจิตเป็นกุศลมีศรัทธาในพระพุทธศาสนาได้ร่วมเป็นเจ้าภาพสร้างคุณงามความดี  ที่สามารถประดับไว้ในบวรพุทธศาสนาอย่างมั่นคงถาวร   ซึ่งถือเป็นมหากุศลยิ่ง   โดยร่วมเป็นเจ้าภาทอดผ้าป่าสามัคคีมหากุศลเพื่อเป็นต้นบุญสร้างองค์พระเต็มองค์  จำนวน ๑๙๙  กอง ๆ ละ ๙,๙๙๙  บาท  หรือเป็นเจ้าภาพรายการชิ้นส่วนต่าง ๆ ตามเอกสารแนบ  หรือร่วมบริจาคตามกำลังศรัทธา ทางวัดจะนำจตุปัจจัยที่ได้ในการทอดผ้าป่าสามัคคีมหากุศลในครั้งนี้ไปเป็นต้นบุญสร้างองค์พระเต็มองค์ให้สำเร็จ ตามวัตถุประสงค์ และจารึกชื่อของท่านไว้ที่แท่นพระประธาน (ปางประทานพร) องค์นี้ด้วย  เพื่อเป็นอนุสรณ์และเป็นสิริมงคลแก่ท่าน และเพื่อสืบสานทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาให้เจริญ
รุ่งเรืองสืบไป
            อาตมาภาพขออารธนาคุณพระศรีรัตนตรัย  และอำนาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลกตลอดจนผลบุญกุศลที่ท่านได้บำเพ็ญสร้างครั้งนี้ จงประสพแต่ความสุขความเจริญด้วยจตุรพิธพรชัยทั้ง  ๔  ประการ  คือ  อายุ  วรรณ  สุขะ  พละ  ธนสารสมบัติ  ด้วยกันทุกท่านเทอญ
                                                                                                  ขอเจริญพร
                       
                                                                                            พระครูสิริปริยัติโกศล
                                                                                      (เจ้าคณะตำบลหมูสี  เขต  ๒)
                                                                                            เจ้าอาวาสวัดโต่งโต้น
 
สำนักงานเจ้าคณะตำบลหมูสี  เขต ๒  โทร.๐๘๘-๔๘๒๒๐๕๕ (เจ้าหน้าที่ คุณวาสนา) 
 แฟกซ์ ๐๔๔-๓๑๑๒๓๒
** หมายเหตุ  ผู้มีจิตศรัทธาที่มาบริจาคจตุปัจจัยสร้างพระด้วยตนเอง  โปรดนำจดหมายฉบับนี้มายื่นติดต่อเจ้าอาวาสโดยตรง**


คำหลักของกระทู้นี้: วัดโต่งโต้นสร้างพระใหญ่, ขอเชิญ, ทุกท่าน, ร่วมสร้างพระประธาน, ร่วมเป็น, เจ้าภาพ, กฐิน
แท็ก:

วัดโต่งโต้นสร้างพระใหญ่ ขอเชิญ ทุกท่าน ร่วมสร้างพระประธาน ร่วมเป็น เจ้าภาพ กฐิน