SabyeZone สบายโซน

อยากทราบว่า บอท ตัวนี้สามารถใช้ได้ไหม ?

0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

www.mediafire.com/download/585prvq7jxk5038/GEBOT.rar

รหัสแตกไฟล์ : gebot14-4-2559

เราลองใช้ดูแล้ว แต่ไม่แน่ใจ ผู้รู้รบกวนช่วยดูหน่อยจ๊าาา

ปล. เห็นผู้พัฒนาบอก พึ่งสร้าง ตอนนี้ใช้ ฟรี!


Last Update Log

2016/04/13:
* Update AI Version 2016-04-13a
* Fix AI on Thai Server
* Remove Sub Option Type Use Auto Skill - On My Self
* แก้ไข Msg ของ Function บางตัวให้สื่อสารง่ายขึ้น
* ปรับปรุง คู่มือ



ความสามารถของ บอท โดยรวม / Summary:
*A เฉพาะฟังก์ชั่นขั้นสูง / Advanced Function only
- Support Thai, SEA, US Server
- SecureBox ปกป้องข้อมูลเกมของท่านจากสิ่งแปลกปลอม
- ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยอัลกอริทึมที่ชาญฉลาด / AI are the best algorithm
- กินยาเอง ช่องที่ 1 จากเงื่อนไข HP / Auto item slot 1 when HP less then
- กินยาเอง ช่องที่ 2 จากเงื่อนไข SP ของทุกตัวละคร / Auto item slot 2 when SP less then *A
- สามารถตั้งเวลาใช้ item ที่อยู่ในส่วนขยายได้เอง / AI can auto use common item slot *A
- เก็บของเองได้อย่างรวดเร็ว / AI can quickly pick item
- ตรวจสอบ Item ที่ติดบัค / AI can detect item bug
- keep อัตโนมัติ / auto keep
- สามารถปรับ auto mode ได้ / can set auto mode *A
- บัพ ธรรมดา, เวอ อัตโนมัติ / AI can auto buff
- บัพ เอ็ก อัตโนมัติ / AI can auto buff on expert stance *A
- เวลาบัพ จะเรียกตัวละครทุกตัวมารวมกันก่อนแล้วค่อยบัพ / when ai buffing ai will call all character
- สร้างป้อมและอัญเชิญซัมมอนอัตโนมัติ / AI can auto auild cannon wall and summon
- สร้างป้อมเอ็กและอัญเชิญซัมมอนเอ็กอัตโนมัติ / AI can auto auild cannon wall and summon on expert stance *A
- สามารถใช้สกิลเองได้อย่างชาญฉลาด / AI can auto skill with best algorithm *(ฟังก์ชั่นขั้นสูง)
- ชุบอัตโนมัติ / AI can auto resuscitation skill
- สามารถประกาศข้อความอัตโนมัติได้ / AI can auto announced messages
- สามารถวิ่งตามตัวละครตัวแรกได้ / AI can follow character 1
- มีระบบ profile สามารถโหลดหรือเซฟ confg ได้อย่างรวดเร็ว / AI have profile system, can save or load config
- มีระบบ เสียงเตื่อนเมื่อตัวละครตาย / AI have alert when character die *A
- สามารถบังคับให้ตัวละครอยู่กับที่ได้ / AI can force character stay at position *A
- สามารถลำดับความสำคัญในการกินยาได้ (HP) / AI have action priority option *A
- มีระบบกดแล้วใส่สกิลกับเป้าหมายทันที / AI have sudden skill *A
- Engine By Geer

วิธีลง / How to install :
1. Copy "startAIgeHS" to "Granado espada/release"
2. Run "startAIgeHS.exe"

//================================================
***: ค่าแรกในวงเล็บ คือค่าเริ่มต้น ของฟังก์ชั่นนั้นๆ / First values in () is default setting
*A : เฉพาะฟังก์ชั่นขั้นสูง / Advanced Function only
*1 : หากเปิดใช้ option นี้ต้องอยู่ในสแตนที่เกี่ยวข้องด้วย / If this option is enable, character need on stance about with option
*2 : กำหนดให้ AI auto skill ที่กำหนด / Set AI auto skill for each skill
*3 : โหลด setting ai จาก profile / Load ai config from profile
*4 : หากเปิดใช้ option สร้างป้อมอัตโนมัติ ต้องอยู่ในสแตนป้อม / If this option is enable, character need on stance (Construction, Defensive Construction, Destroyer, Architecture, Guardian).
*5 : หากเปิดใช้ option สร้างซัมมอนอัตโนมัติ ต้องอยู่ในสแตนซัมมอน / If this option is enable, character need on stance (Marionette, Puppet Master).
*6 : รีเซตการตั้งค่า ai / reset ai config to default settings
*7 : หาก AI เอ๋อ ให้ใช้ option นี้ในการตรวจสอบตัวละครใหม่ / This option help you when ai not work normally
*8 : AI จะใช้ Common Item ที่อยุ่ใน Slot 1 - 12 เอง สามารถปรับเวลาได้ / AI will use item in common item slot
*9 : กำหนดให้ทั้งสามตัวเข้าสู่ Mode ที่ตั้งไว้ (ล่าบอส, pvp, แดง แนะนำ OFF) / All character return to setting mode (pvp pvm, recomment set OFF)
*10: ตัวละครที่กำหนดจะอยู่กับที่ตลอดเวลา ต้องเข้า keep mode ก่อนการใช้งาน / Character will stay at position, Need keep mode before enable this option.
*11: กำหนดให้ AI ใช้ Auto Skill option ใส่เป้าหมาย(Target or Spread) , ที่ตัวเอง(On my self) หรือ เรียกรวมก่อนค่อยใช้(On my Team)/ Set AI use Auto Skill option on (Target or Spread) or (On my self) or (On my Team)
*12: ตรวจจับตัวละครที่สามารถบินได้แล้ว เข้าสู่ stance บิน เมื่อ sp > 20% / AI will check character can fly and change to stance can fly, when SP more than 20%
*13: เมื่อ HP น้อยกว่าที่กำหนด ai จะกินยาช่องที่1 จนกว่า HP จะมากกว่า ที่กำหนด แล้วจึงทำอย่างอื่น / When HP less than setting, AI will always use Item slot 1 unless HP more then setting.
*14: เซฟ setting ai ไปที่ profile / Save ai config to profile slot
*15: Option ดังกล่าวไม่เกี่ยวข้องกับ Auto Skill 1-5 Character 1-3 แต่สามารถใช้ร่วมกันได้ / This option inapposite option 'Auto Skill 1-5 Character 1-3' but can enable on both option
//================================================
โปรดอ่านคำแนะนำข้างล่าง
-= Hot Key AI =-
Alt + Shift + 1 : PC1 Auto Pick item (ON, OFF)
Alt + Shift + 2 : PC2 Auto Pick item (ON, OFF)
Alt + Shift + 3 : PC3 Auto Pick item (ON, OFF)
Alt + Shift + 4 : Auto Use Item Slot 1 (HP < 60, HP < 80, HP < 100)
Alt + Shift + 5 : PC1 Auto Use Item Slot 2 (OFF, SP < 20, SP < 40, SP < 60, SP < 80, SP < 100) *A
Alt + Shift + 6 : PC2 Auto Use Item Slot 2 (OFF, SP < 20, SP < 40, SP < 60, SP < 80, SP < 100) *A
Alt + Shift + 7 : PC3 Auto Use Item Slot 2 (OFF, SP < 20, SP < 40, SP < 60, SP < 80, SP < 100) *A
Alt + Shift + 8 : Auto Buff Stance Fortitudo (OFF, Intensify, Fortify, Acceleration) (ต้องใส่ประคำ / Wear rosario)
Alt + Shift + 9 : Auto Buff Stance Tactical Assistance (OFF, Meditation Consolidation Divine Bless) (ต้องใส่ประคำ / Wear rosario)
Alt + Shift + 0 : Auto Buff Stance Enhanced Tactics (OFF, Principal) (ต้องใส่ประคำ / Wear rosario) *A

Ctrl + Shift + 1 : All Character Follow PC1 (OFF, ON)
Ctrl + Shift + 2 : Auto Skill Recover (OFF, ON) *1
Ctrl + Shift + 3 : Auto Skill Heal (All, Self Ai, OFF)
Ctrl + Shift + 4 : Auto Skill Cure All (OFF, HP < 30, Hp < 60, Hp < 90)
Ctrl + Shift + 5 : Auto Skill Masscure (OFF, ON)
Ctrl + Shift + 6 : Auto Skill Resuscitation (OFF, ON)
Ctrl + Shift + 7 : Auto Mode Build Cannon & Wall (OFF, ON Speed 1, ON Speed 2) (สร้างป้อมอัตโนมัติ , Spread สร้างแบบกระจาย) *4 *15
Ctrl + Shift + 8 : Build Fence and Ward on Auto Mode (ALL, Fence Only, Ward Only, OFF)
Ctrl + Shift + 9 : Auto Mode Catherine Summon (OFF, ON Speed 1, ON Speed 2) *5 *15
Ctrl + Shift + 0 : Auto Announced Messages (OFF, Delay 120s, 300s, 600s, 1800s) (แชตมาโครที่ 1 / chat macro 1 (Alt + K))

Alt + Ctrl + Shift + 1 : Set All Range (1200, 1300, 1400, 1500, 1600, 1700, .., 2200 / 6000, 8000, 10000, 12000)
Alt + Ctrl + Shift + 2 : Return Keep Position (ON, OFF)
Alt + Ctrl + Shift + 3 : Auto Mode (AUTO, KEEP, HOLD, OFF) *9
Alt + Ctrl + Shift + 4 : PC1 Auto Attack (ON, OFF) *A
Alt + Ctrl + Shift + 5 : PC2 Auto Attack (ON, OFF) *A
Alt + Ctrl + Shift + 6 : PC3 Auto Attack (ON, OFF) *A
Alt + Ctrl + Shift + 7 : PC1 Always Stay At Position (OFF, ON) *10 *A
Alt + Ctrl + Shift + 8 : PC2 Always Stay At Position (OFF, ON) *10 *A
Alt + Ctrl + Shift + 9 : PC3 Always Stay At Position (OFF, ON) *10 *A
Alt + Ctrl + Shift + 0 : Set AI Default Configure *6

Alt + Shift + F1 : Alarm On Dead (OFF, ON) *A
Alt + Shift + F2 : None
Alt + Shift + F3 : None
Alt + Shift + F4 : Use Item Slot 1 Only When HP less than (OFF, HP < 20, HP < 40, HP < 60) *13 *A
Alt + Shift + F5 : None
Alt + Shift + F6 : Show Information Target (OFF, ON) *A
Alt + Shift + F7 : None
Alt + Shift + F8 : None
Alt + Shift + F9 : Auto Buff Protection Field (OFF, PC1, PC2, PC3, PC1-PC2, PC2-PC3, PC1-PC3, PC1-PC2-PC3)
Alt + Shift + F10 : Auto Buff Stance Enhanced Tactics to PC1 (OFF, Melee, Magic, Shooting) *A
Alt + Shift + F11 : Auto Buff Stance Enhanced Tactics to PC2 (OFF, Melee, Magic, Shooting) *A
Alt + Shift + F12 : Auto Buff Stance Enhanced Tactics to PC3 (OFF, Melee, Magic, Shooting) *A

Ctrl + Shift + F1 : PC1 Call All Character (OFF, Delay 5s, 10s, 15s, ..., 30s, 40s, 50s, 60s) *A
Ctrl + Shift + F2 : Target Check Timmer (100ms, 200ms, 300ms, 400ms, 500ms, 600ms)
Ctrl + Shift + F3 : Healer Type (All, Healer, Attacker)
Ctrl + Shift + F4 : Return Keep Position On Time (OFF, 20, 40, 60, ..., 120) *A
Ctrl + Shift + F5 : Auto Flying On Stance Can Fly (OFF, ON Stance 1, ON Stance 2, ON Stance 3, ON Stance 4, ON Stance 5) *12
Ctrl + Shift + F6 : Action Priority (Auto Skill, Pick Item) *A
Ctrl + Shift + F7 : Auto Mode Build Cannon & Wall Expert Stance (OFF, ON Speed 1, ON Speed 2) (Spread สร้างแบบกระจาย) (สร้างป้อมอัตโนมัติ) *4 *A
Ctrl + Shift + F8 : None
Ctrl + Shift + F9 : Auto Mode Catherine Summon Expert Stance (OFF, ON Speed 1, ON Speed 2) *5 *A
Ctrl + Shift + F10 : Toggle("autooption") *A
Ctrl + Shift + F11 : Toggle("warehouse") *A
Ctrl + Shift + F12 : Toggle("shop") *A

Alt + Ctrl + F1 : Load Profile1 (aiprofile\profile1.scp) *3
Alt + Ctrl + F2 : Load Profile2 (aiprofile\profile2.scp) *3
Alt + Ctrl + F3 : Load Profile3 (aiprofile\profile3.scp) *3
Alt + Ctrl + F4 : Load Profile4 (aiprofile\profile4.scp) *3
Alt + Ctrl + F5 : Load Profile5 (aiprofile\profile5.scp) *3 *A
Alt + Ctrl + F6 : Load Profile6 (aiprofile\profile6.scp) *3 *A
Alt + Ctrl + F7 : Load Effect Mod (effect\effect.txt)
Alt + Ctrl + F8 : ReLoad AI
Alt + Ctrl + F9 : Load AI Ai003 (Ai\ai003.c) *A
Alt + Ctrl + F10 : Load AI Attacker03 (AI\attacker03.c) *A
Alt + Ctrl + F11 : Load AI Healer01 (AI\healer01.c) *A
Alt + Ctrl + F12 : Load AI Puppet01 (AI\puppet01.c) *A

Alt + Ctrl + Shift + F1 : Save Profile1 (aiprofile\profile1.scp) *14
Alt + Ctrl + Shift + F2 : Save Profile2 (aiprofile\profile2.scp) *14
Alt + Ctrl + Shift + F3 : Save Profile3 (aiprofile\profile3.scp) *14
Alt + Ctrl + Shift + F4 : Save Profile4 (aiprofile\profile4.scp) *14
Alt + Ctrl + Shift + F5 : Save Profile5 (aiprofile\profile5.scp) *14 *A
Alt + Ctrl + Shift + F6 : Save Profile6 (aiprofile\profile6.scp) *14 *A
Alt + Ctrl + Shift + F7 : None
Alt + Ctrl + Shift + F8 : Check All Character *7
Alt + Ctrl + Shift + F9 : DEBUG Mode Character 1 (OFF, ON)
Alt + Ctrl + Shift + F10 : DEBUG Mode Character 2 (OFF, ON)
Alt + Ctrl + Shift + F11 : DEBUG Mode Character 3 (OFF, ON)
Alt + Ctrl + Shift + F12 : DEBUG Mode Show Item Bug

Alt + Ctrl + Shift + Q : Type Auto Skill 1 Character 1 (On Target or Spread, On my Team, On PC1, On PC2, On PC3) *11 *A
Alt + Ctrl + Shift + W : Type Auto Skill 2 Character 1 (On Target or Spread, On my Team, On PC1, On PC2, On PC3) *11 *A
Alt + Ctrl + Shift + E : Type Auto Skill 3 Character 1 (On Target or Spread, On my Team, On PC1, On PC2, On PC3) *11 *A
Alt + Ctrl + Shift + R : Type Auto Skill 4 Character 1 (On Target or Spread, On my Team, On PC1, On PC2, On PC3) *11 *A
Alt + Ctrl + Shift + T : Type Auto Skill 5 Character 1 (On Target or Spread, On my Team, On PC1, On PC2, On PC3) *11 *A
Alt + Ctrl + Shift + Y : Type Auto Skill 6 Character 1 (On Target or Spread, On my Team, On PC1, On PC2, On PC3) *11 *A
Alt + Ctrl + Shift + U : Change to Stance Before Auto Skill Character 1 (OFF, 1, 2, 3, 4, 5)
Alt + Ctrl + Shift + I : Change to Stance After Auto Skill Character 1 (OFF, 1, 2, 3, 4, 5)
Alt + Ctrl + Shift + A : Type Auto Skill 1 Character 2 (On Target or Spread, On my Team, On PC1, On PC2, On PC3) *11 *A
Alt + Ctrl + Shift + S : Type Auto Skill 2 Character 2 (On Target or Spread, On my Team, On PC1, On PC2, On PC3) *11 *A
Alt + Ctrl + Shift + D : Type Auto Skill 3 Character 2 (On Target or Spread, On my Team, On PC1, On PC2, On PC3) *11 *A
Alt + Ctrl + Shift + F : Type Auto Skill 4 Character 2 (On Target or Spread, On my Team, On PC1, On PC2, On PC3) *11 *A
Alt + Ctrl + Shift + G : Type Auto Skill 5 Character 2 (On Target or Spread, On my Team, On PC1, On PC2, On PC3) *11 *A
Alt + Ctrl + Shift + H : Type Auto Skill 6 Character 2 (On Target or Spread, On my Team, On PC1, On PC2, On PC3) *11 *A
Alt + Ctrl + Shift + J : Change to Stance Before Auto Skill Character 2 (OFF, 1, 2, 3, 4, 5)
Alt + Ctrl + Shift + K : Change to Stance After Auto Skill Character 2 (OFF, 1, 2, 3, 4, 5)
Alt + Ctrl + Shift + Z : Type Auto Skill 1 Character 3 (On Target or Spread, On my Team, On PC1, On PC2, On PC3) *11 *A
Alt + Ctrl + Shift + X : Type Auto Skill 2 Character 3 (On Target or Spread, On my Team, On PC1, On PC2, On PC3) *11 *A
Alt + Ctrl + Shift + C : Type Auto Skill 3 Character 3 (On Target or Spread, On my Team, On PC1, On PC2, On PC3) *11 *A
Alt + Ctrl + Shift + V : Type Auto Skill 4 Character 3 (On Target or Spread, On my Team, On PC1, On PC2, On PC3) *11 *A
Alt + Ctrl + Shift + B : Type Auto Skill 5 Character 3 (On Target or Spread, On my Team, On PC1, On PC2, On PC3) *11 *A
Alt + Ctrl + Shift + N : Type Auto Skill 6 Character 3 (On Target or Spread, On my Team, On PC1, On PC2, On PC3) *11 *A
Alt + Ctrl + Shift + M : Change to Stance Before Auto Skill Character 3 (OFF, 1, 2, 3, 4, 5)
Alt + Ctrl + Shift + < : Change to Stance After Auto Skill Character 3 (OFF, 1, 2, 3, 4, 5)

Ctrl + Shift + Q : Auto Skill 1 Character 1 (OFF, Delay 10s - 60s, 120s - 300s) *2 *A
Ctrl + Shift + W : Auto Skill 2 Character 1 (OFF, Delay 10s - 60s, 120s - 300s) *2 *A
Ctrl + Shift + E : Auto Skill 3 Character 1 (OFF, Delay 10s - 60s, 120s - 300s) *2 *A
Ctrl + Shift + R : Auto Skill 4 Character 1 (OFF, Delay 10s - 60s, 120s - 300s) *2 *A
Ctrl + Shift + T : Auto Skill 5 Character 1 (OFF, Delay 10s - 60s, 120s - 300s) *2 *A
Ctrl + Shift + Y : Auto Skill 6 Character 1 (OFF, Delay 10s - 60s, 120s - 300s) *2 *A
Ctrl + Shift + U : Reset Auto Skill Character 1 *A
Ctrl + Shift + A : Auto Skill 1 Character 2 (OFF, Delay 10s - 60s, 120s - 300s) *2 *A
Ctrl + Shift + S : Auto Skill 2 Character 2 (OFF, Delay 10s - 60s, 120s - 300s) *2 *A
Ctrl + Shift + D : Auto Skill 3 Character 2 (OFF, Delay 10s - 60s, 120s - 300s) *2 *A
Ctrl + Shift + F : Auto Skill 4 Character 2 (OFF, Delay 10s - 60s, 120s - 300s) *2 *A
Ctrl + Shift + G : Auto Skill 5 Character 2 (OFF, Delay 10s - 60s, 120s - 300s) *2 *A
Ctrl + Shift + H : Auto Skill 6 Character 2 (OFF, Delay 10s - 60s, 120s - 300s) *2 *A
Ctrl + Shift + J : Reset Auto Skill Character 2 *A
Ctrl + Shift + Z : Auto Skill 1 Character 3 (OFF, Delay 10s - 60s, 120s - 300s) *2 *A
Ctrl + Shift + X : Auto Skill 2 Character 3 (OFF, Delay 10s - 60s, 120s - 300s) *2 *A
Ctrl + Shift + C : Auto Skill 3 Character 3 (OFF, Delay 10s - 60s, 120s - 300s) *2 *A
Ctrl + Shift + V : Auto Skill 4 Character 3 (OFF, Delay 10s - 60s, 120s - 300s) *2 *A
Ctrl + Shift + B : Auto Skill 5 Character 3 (OFF, Delay 10s - 60s, 120s - 300s) *2 *A
Ctrl + Shift + N : Auto Skill 6 Character 3 (OFF, Delay 10s - 60s, 120s - 300s) *2 *A
Ctrl + Shift + M : Reset Auto Skill Character 3 *A

Ctrl + Alt + 1 : Auto Common Item Slot 1 (OFF, Delay 10s - 60s, 1m - 5h) *8 *A
Ctrl + Alt + 2 : Auto Common Item Slot 2 (OFF, Delay 10s - 60s, 1m - 5h) *8 *A
Ctrl + Alt + 3 : Auto Common Item Slot 3 (OFF, Delay 10s - 60s, 1m - 5h) *8 *A
Ctrl + Alt + 4 : Auto Common Item Slot 4 (OFF, Delay 10s - 60s, 1m - 5h) *8 *A
Ctrl + Alt + 5 : Auto Common Item Slot 5 (OFF, Delay 10s - 60s, 1m - 5h) *8 *A
Ctrl + Alt + 6 : Auto Common Item Slot 6 (OFF, Delay 10s - 60s, 1m - 5h) *8 *A
Ctrl + Alt + 7 : Auto Common Item Slot 7 (OFF, Delay 10s - 60s, 1m - 5h) *8 *A
Ctrl + Alt + 8 : Auto Common Item Slot 8 (OFF, Delay 10s - 60s, 1m - 5h) *8 *A
Ctrl + Alt + 9 : Auto Common Item Slot 9 (OFF, Delay 10s - 60s, 1m - 5h) *8 *A
Ctrl + Alt + 0 : Auto Common Item Slot 10 (OFF, Delay 10s - 60s, 1m - 5h) *8 *A
Ctrl + Alt + - : Auto Common Item Slot 11 (OFF, Delay 10s - 60s, 1m - 5h) *8 *A
Ctrl + Alt + = : Auto Common Item Slot 12 (OFF, Delay 10s - 60s, 1m - 5h) *8 *A

Alt + Shift + Q : Auto Sudden Skill 1 Character 1 *A
Alt + Shift + W : Auto Sudden Skill 2 Character 1 *A
Alt + Shift + E : Auto Sudden Skill 3 Character 1 *A
Alt + Shift + R : Auto Sudden Skill 4 Character 1 *A
Alt + Shift + T : Auto Sudden Skill 5 Character 1 *A
Alt + Shift + A : Auto Sudden Skill 1 Character 2 *A
Alt + Shift + S : Auto Sudden Skill 2 Character 2 *A
Alt + Shift + D : Auto Sudden Skill 3 Character 2 *A
Alt + Shift + F : Auto Sudden Skill 4 Character 2 *A
Alt + Shift + G : Auto Sudden Skill 5 Character 2 *A
Alt + Shift + Z : Auto Sudden Skill 1 Character 3 *A
Alt + Shift + X : Auto Sudden Skill 2 Character 3 *A
Alt + Shift + C : Auto Sudden Skill 3 Character 3 *A
Alt + Shift + V : Auto Sudden Skill 4 Character 3 *A
Alt + Shift + B : Auto Sudden Skill 5 Character 3 *A
//================================================

คำหลักของกระทู้นี้: อยากทราบว่า, บอท, ตัวนี้สามารถใช้ได้ไหม
แท็ก:

อยากทราบว่า บอท ตัวนี้สามารถใช้ได้ไหม ?