SabyeZone สบายโซน

การเลือก เพลงเด็ก ประกอบการแสดงเด็กปฐมวัย

0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

โดยเด็กในช่วงวัย 2 – 7 ปี จะมีพัฒนาการทางด้านดนตรี คือ มีพัฒนาการด้านจังหวะและทำนอง อย่างไรก็ตามไม่ว่าจะเป็นการเรียนรู้ด้านจังหวะหรือทำนอง เด็กในวัยนี้จะทำได้ดีกว่า แต่ไม่สม่ำเสมอ กล่าวคือ การตบจังหวะมักเร็วบ้างช้าบ้าง ไม่สามารถรักษาความเร็วได้อย่างสม่ำเสมอ ไม่สามารถตอบสนองจังหวะที่ซับซ้อนได้เลย ด้านทำนองเด็กสามรถร้องได้ดีขึ้น แต่มักร้องเพี้ยน เนื่องจากแนวคิดเรื่องระดับเสียงยังพัฒนาไม่เต็มที่ ช่วงเสียงยังจำกัด และการับฟังยังไม่พัฒนาเท่าที่ควร ส่วนการเคลื่อนไหวเพื่อตอบสนองดนตรีเป็นกิจกรรมที่เด็กในวัยนี้ชอบมาก เพราะเป็นวัยที่ร่างกายกำลังเจริญเติบโต มีพลังงานมาก การนั่งเฉย ๆ หรือ ฟังเป็นเวลานาน ๆ จึงไม่ค่อยเหมาะกับเด็กในวัยนี้ จะเป็นการดีถ้าเด็กได้ชมการแสดงดนตรีสด เพราะจะช่วยให้เด็กเกิดความสนใจ และฟังเพลงได้นานขึ้น เด็กในวัยนี้เริ่มเคาะและทำจังหวะ ถ้ามีเครื่องเล่นประกอบจังหวะให้เล่น เด็กในวัยนี้จะชอบมาก การตอบสนองเกี่ยวกับเสียงประสานยังไม่มีในเด็กวัยนี้ แต่สามารถรับรู้เสียงประสานได้ เด็กในวัยนี้เริ่มมีความสามารถด้านการตอบสนองทางดนตรีเกี่ยวกับความเร็ว ช้า ของจังหวะและความดังค่อยของเสียง

จะเห็นได้ว่าพัฒนาการทางดนตรีของเด็กจัดเป็นพัฒนาด้านหนึ่งของเด็ก ดังนั้นเป็นการสมควรที่บิดา มารดาควรให้ความสนใจในการส่งเสริมพัฒนาการด้านดนตรีของเด็ก โดยทั่วไปบิดา มารดาหรือผู้ดูแลเด็กในวัยนี้ มักใช้ดนตรีเพื่อสนองจุดมุ่งหมายต่าง ๆ กันออกไป เช่น ใช้กล่อมเด็กให้นอน ใช้ในการทำให้บรรยากาศของการรับประทานอาหารดีขึ้น ใช้ในการฉลองวันเกิด หรืองานอื่น ๆ ใช้ในการทำให้บรรยากาศการเรียนหนังสือสนุกสนาน ใช้ในการถ่ายทอดความรู้สึกผ่านการเคลื่อนไหว หรือเข้าจังหวะประกอบเพลง ใช้ในการพัฒนาระบบการทำงานของกล้ามเนื้อ ใช้ในการพัฒนาทักษะการเข้ากลุ่มหรือด้านสังคม และใช้ในแนวคิดทางดนตรี เช่น ช้า – เร็ว สูง – ต่ำ ดัง- ค่อย เป็นต้น ถ้าจะกล่าวถึงคุณค่าของดนตรีที่มีต่อเด็กวัยนี้พอสรุปได้
ประการแรก ดนตรีช่วยพัฒนาความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการของเด็ก ดนตรีเป็นตัวกระตุ้นเด็กเกิดการคิดค้นทดลองและแสดงออกโดยใช้ดนตรีเป็นสื่อ
การเลือก เพลงเด็ก ประกอบการแสดงเด็กปฐมวัย ดูเพิ่มเติมได้ที่นี่ http://www.thaikidssong.com/เพลงเด็ก/

คำหลักของกระทู้นี้: การเลือก, เพลงเด็ก, ประกอบการแสดงเด็กปฐมวัย
แท็ก:

การเลือก เพลงเด็ก ประกอบการแสดงเด็กปฐมวัย