SabyeZone สบายโซน

หัวเชื้อจุลินทรีย์ บำบัดน้ำเสียโรงงาน อาคาร น้ำเสียชุมชน

0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

ในแหล่งธรรมชาตินั้นปกติเชื้อแบคทีเรียจะเติบโตอยู่รวมกันหลายๆสายพันธุ์เพื่อการคัดแยกและจำแนกชนิดของแบคทีเรียแต่ละสายพันธุ์ จะต้องมีขั้นตอนการทำให้ เชื้อบริสุทธิ์ (pure culture)


โดยเทคนิคที่ทำได้ง่ายคือ spread plate technique ซึ่งเทคนิคนี้แบคทีเรียที่ถูกทำให้เจือจางให้มีจำนวนประมาณ 100-200 เซลล์ หรือน้อยกว่าจะถูกนำไปวางตำแหน่งตรงกลางของจานเพาะเชื้อ (petri dish/plate) แล้วทำการเกลี่ยให้เชื้อกระจายทั่วด้วยแท่งแก้วรูปตัว L หลังจากบ่มที่อุณหภูมิที่ เหมาะสม 37 องศา ระยะเวลา 24-48 ช.ม. จะปรากฏโคโลนี (colony) ของเชื้อแบคทีเรียขึ้น โดยแต่ละโคโลนีจะมีจำนวนแบคทีเรียอยู่จำนวนมาก และแต่ละโคโลนี จะถือว่ามาจากแบคทีเรียสายพันธุ์เดียว หรือที่เรียกกันว่า “เชื้อจุลินทรีย์คัดเเยกสายพันธุ์

ห้องปฏิบัติการการหมักที่ทันสมัยและมีอุปกรณ์ครบครันสำหรับการเพาะเลี้ยงจุลินทรีย์ภายใต้สภาวะที่ควบคุมอุณหภูมิและอาหารเลื้องเชื้อ ระยะเวลาเเละอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับการหมักประกอบด้วย bioreactors ขนาดเล็กและกลาง อุปกรณ์ที่สำคัญ fermentations สามารถปรับ สภาวะควบคุมต่างๆของเชื้อพันธุ์ของจุลินทรีย์ ที่มีความหลากหลาย การเพาะเลี้ยงมีการใช้ทั้งในการทดลองภาคสนามและการทดลองสูตร ในการวิเคราะห์ตรวจสอบเพื่อวัตถุประสงค์ต่างๆ เช่น การทดสอบหาเชื้อสายพันธุ์ที่มีความเหมาะสมกับตัวอย่างน้ำเสีย เป็นต้น
บริการจัดเก็บตัวอย่างน้ำเสียเพื่อทดสอบหัวเชื้อจุลินทรีย์ที่มีความเหมาะสมในการบำบัด ช่วยฟื้นฟูระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อม เช่น หัวเชื้อจุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย บำบัดน้ำเสียโรงงาน อาคาร น้ำเสียชุมชน หัวเชื้อจุลินทรีย์บ่อเกรอะ หัวเชื้อจุลินทรีย์บ่อดักไขมัน ห้างสรรพสินค้า โรงแรม รีสอร์ท คอกหมู วัวนม หัวเชื้อจุลินทรีย์กำจัดกลิ่นฟาร์มสัตว์โรงเรือน เลี้ยงไก่ เลี้ยงเป็ด พร้อมให้บริการอบรมความรู้วิธีการนำไปใช้งาน รวมถึงการจัดวางแปลน ระบบท่อในอาคารทั้งในและนอกอาคารเพื่อใช้หัวเชื้อจุลินทรีย์เข้าไปจัดการปัญหาต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพ

บริการผลิตหัวเชื้อจุลินทรีย์เพื่อใช้สำหรับกำจัดกลิ่นเน่าเหม็นต่างๆ เช่น หัวเชื้อจุลินทรีย์กำจัดกลิ่น ในอาคาร กลิ่นเหม็นในบ่อบำบัดน้ำเสีย หัวเชื้อจุลินทรีย์กำจัดกลิ่นเหม็นห้องน้ำ ท่อระบายน้ำ สนามหญ้า ดอกปศุสัตว์ สัตว์เลี้ยง ห้องครัว สถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ กลิ่นเน่าเหม็นจากกองขยะ ซากสัตว์ หัวเชื้อจุลินทรีย์กำจัดกลิ่นเน่าเหม็นจากน้ำเน่าเสียตามแหล่งน้ำท่วมขังต่างๆ


หัวเชื้อจุลินทรีย์ บำบัดน้ำเสียโรงงาน อาคาร น้ำเสียชุมชน ดูเพิ่มเติมได้ที่นี่ https://www.bcithailand.net/หัวเชื้อจุลินทรีย์/

คำหลักของกระทู้นี้: หัวเชื้อจุลินทรีย์, บำบัดน้ำเสียโรงงาน, อาคาร, น้ำเสียชุมชน
แท็ก:

หัวเชื้อจุลินทรีย์ บำบัดน้ำเสียโรงงาน อาคาร น้ำเสียชุมชน