SabyeZone สบายโซน

บริการด้านอาหาร กินผักและผลไม้ จึงจะช่วยต้านโรค

0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

บริการด้านอาหาร กินผักและผลไม้ จึงจะช่วยต้านโรค การรับประทานผักและผลไม้ เพื่อให้สามารถต้านทานหรือเพื่อเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันโรคภัยไข้เจ็บต่างๆ ได้นั้น ควรมีการรับประทานหรือบริโภคผักและผลไม้อย่างหลากหลายชนิด การบริโภคอย่างสมดุล และการบริโภคในปริมาณที่เหมาะสมกับความต้องการของส่วนต่างๆ ของร่างกาย จึงจะทำให้การบริโภคผักและผลไม้นั้น มีส่วนช่วยส่งเสริมซึ่งกันและกันได้ ในการป้องกันและรักษาโรค

การรับประทานอาหารที่หลากหลาย คือ การเลือกรับประทานอาหารให้ครบเกือบทุกหมวดหมู่ ทุกประเภทอาหารที่มีอยู่อย่างมากมาย เช่น ผัก ผลไม้ ธัญญาหาร เนื้อสัตว์ ปลาและผลิตภัณฑ์นมเนยต่างๆ การรับประทานอาหารที่หลากหลายนั้น ยังครอบคลุมไปถึงการรับประทานอาหารข้ามหมวดผสมกัน เช่น การรับประทานกล้วย 2 ใบ และแครอท 3 หัว ในทุกๆ มื้อเป็นประจำทุกวัน ซึ่งจะเท่ากับการบริโภคผลไม้และผักจำนวน 5 หน่วยบริโภคต่อวัน ตามจุดมุ่งหมายที่ตั้งไว้ แต่ปริมาณสาร Phytochemical ที่ร่างกายได้รับนั้น ยังมีปริมาณไม่ถึงครึ่งตามที่นักวิทยาศาสตร์ได้กำหนดไว้

ผลจากการวิจัยได้แนะนำว่า การบริโภคอาหารให้หลากหลายประเภท โดยรับประทานให้ได้มากกว่า 30 ประเภทอาหารต่ออาทิตย์ หรือมากกว่า 12 ประเภทต่อวันนั้น จะทำให้ร่างกายได้รับสารอาหารหลายๆ ประเภท ที่สำคัญในปริมาณที่เพียงพอ ซึ่งแนวทางการบริโภคอาหารของประเทศญี่ปุ่นได้แนะนำการบริโภคอาหารให้หลากหลายประเภท โดยควรบริโภคให้ได้ 30 ประเภทต่อวัน

บริการด้านอาหาร กินผักและผลไม้ จึงจะช่วยต้านโรค ดูเพิ่มเติมคลิ๊กที่น่ี่ http://snss.co.th/dt_post/catering-service/

คำหลักของกระทู้นี้: บริการด้านอาหาร, กินผักและผลไม้, จึงจะช่วยต้านโรค
แท็ก:

บริการด้านอาหาร กินผักและผลไม้ จึงจะช่วยต้านโรค