SabyeZone สบายโซน

ข้อควรระวังในการให้อาหารทางสายให้อาหารสายยาง

0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

ดูแลความสะอาดบริเวณอวัยวะสืบพันธุ์ เปลี่ยนถุงปัสสาวะ และแผ่นรองซับให้เรียบร้อยก่อนเสมอ
กรณีตรวจสอบดูอาหารหรือน้ำย่อย (Content) ที่ออกมามีลักษณะผิดปกติเช่น มีสีน้ำตาลหรือสีแดง (Coffee ground) แสดงว่าอาจจะมีเลือดออกในกระเพาะอาหาร ให้ปรึกษาแพทย์เพื่อวางแผนการดูแลต่อ

ในขณะที่ปล่อยอาหารลงไปหากผู้
สูงอายุมีอาการ ไอ จาม สำลัก ให้หักพับสายรอจนกระทั่งหยุดไอจึงเริ่มปล่อยอาหารอย่างช้าๆ หรือหากมีอาการเปลี่ยนแปลงให้หยุดการให้อาหารทันที

การให้อาหารทางสายยางหน้าท้อง

วิธีปฏิบัติ

เตรียมอุปกรณ์ทุกอย่างให้พร้อมไปยังเตียงผู้สูงอายุ
แจ้งให้ผู้สูงอายุทราบก่อนการให้อาหารทางสายยาง
จัดท่าให้ผู้สูงอายุอยู่ในท่าศีรษะสูงอย่างน้อย 45-60 องศา หรืออยู่ในท่านั่ง ก่อนการให้อาหารทางสายยางควรดูดเสมหะผู้สูงอายุก่อนเสมอในกรณีผู้สูงอายุไม่รู้สึกตัว หรือมีเสมหะจำนวนมาก
ล้างมือให้สะอาดทุกครั้ง
ตรวจดูชนิด ปริมาณของอาหาร ให้ตรงตามแผนการดูแลก่อนเสมอ
ตรวจสอบดูว่าผู้สูงอายุสามารถย่อยอาหารในมื้อก่อนหน้านั้นได้หมดหรือไม่

– ถ้าไม่มีอาหารหรือน้ำย่อย (Content) เหลือไม่เกิน 50 ซีซี ให้ดันอาหารกลับเข้าไปอย่างช้าๆ แล้วสามารถให้อาหารทางสายยางในมื้อนั้นได้

– ถ้ามีอาหารหรือน้ำย่อย (Content) เหลือเกิน 50 ซีซี ให้ดันอาหารกลับเข้าอย่างช้าๆ ให้เลื่อนอาหารในมื้อนั้นออกไป 30-60 นาที แล้วค่อยกลับมาตรวจสอบดูอาหารอีกครั้ง หากยังพบมีอาหารเหลือค้างพิจารณางดอาหารมื้อนั้น


ข้อควรระวังในการให้อาหารทางสายให้อาหารสายยาง ดูเพิ่มเติมคลิ๊กที่นี่ https://thetastefood.com/อาหารสายยาง/

คำหลักของกระทู้นี้: ข้อควรระวังในการให้อาหารทางสายให้อาหารสายยาง
แท็ก:

ข้อควรระวังในการให้อาหารทางสายให้อาหารสายยาง